PSI

Documentatia pentru P.S.I, se intocmeste o singura data, la inceputul colaborarii, si este reactualizata ori de cate ori este cazul fara nici un cost suplimentar. Aceasta cuprinde:

 • Decizii numire cadru tehnic cu atributii P.S.I, (document obligatoriu I.G.S.U.)– Decizii foc deschis pentru intreaga societate (document obligatoriu I.G.S.U.)– Decizie pentru loc de fumat (document obligatoriu I.G.S.U.) – Instructiuni specifice P.S.I, pentru fiecare loc de munca cu risc de incendiu
 • Instructiuni de folosire a stingatoarelor si hidrantiior
 • Planul tematic anual de instruire P.S.I.
 • Plan dc evacuare la nivelul societatii – Plan de interventie la nivelul societatii
 • Marcaje specifice P.S.I.
 • Aplicarea marcajelor specifice P.S.I., conform standardelor in vigoare
 • Masuri de prim ajutor in functie de nevoile societatii
 • Legea 307/2006,
 • Norme generale P.S.I. 2006
 • Documentatie Protectie Civila (document obligatoriu I.G.S.U.)
 • Legislate Evaluate Rise de incendiu

 

Asistenta periodica  P.S.I. cuprinde:

 • Efectuarea instructajului general, la locul de munca si periodic P.S.I.
 • Instruirea noilor angajati din punct de vedere P.S.I.
 • Intocmirea fiselor individuale de instructaj P.S.I.
 • Verificarea prin teste a cunostintelor dobandite de P.S.I.
 • Verificarea modului de respectare a prevederilor legate P.S.I.
 • Verificarea sistemelor de stingere a incendiilor
 • Intocmirea instructiunilor pentru noii angajati sau la schimbarea locului de munca
 • Asistenta P.S.I, privind siguranta lucrarilor sau serviciilor efectuate in incinta  apartinand altor companii.
 • Intocmirea planului de evacuare / actiune in caz de incendiu / forta majora daca se schimba specificul activitatii.
 • Asistenta pe timpul controlului organelor abilitate pe linie de P.S.I.